Prohlášení generálního ředitele


Vážení spoluobčané,

v poslední době se začaly šířit zvěsti, že by se společnost INTERCOLOR, a.s. měla uzavřít nebo být prodána novým majitelům a její osud by měl být nejistý. Rád bych na tomto místě uvedl, že žádná z těchto informací není pravdivá. Netuším, odkud se tyto zprávy vzaly, ale to není v tuto chvíli podstatné. Velmi mě to překvapilo, zarazilo a také zklamalo. Proč má někdo potřebu roznášet lživé informace bez toho, aniž by si ověřil jejich pravost? Toto nikdy nepochopím. Pojďme však k faktům, aby bylo jasné, že nic z šířících se zvěstí není pravda a nic takového se nechystá.

Společnost INTERCOLOR, a.s. patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Práci u nás našlo 139 lidí na různých pozicích. Za 30 let jsme si dokázali vybudovat silné portfolio zákazníků, kteří se vracejí a každoročně se nám daří uzavírat nové smlouvy a kontrakty. Je pravdou, že koronavirová doba nás zasáhla. Nemá smysl tvrdit, že tomu tak není. Ale není to důvod a nikdy ani nebyl k tomu, abychom společnost zavírali nebo, aby ji majitelé chtěli prodat. Naopak. Tato těžká doba nás prověřila a ukázala nám, že když za něčím stojíme a usilujeme o to, můžeme to dokázat. A my jsme usilovně pracovali na tom, abychom vše zvládli a firma mohla dál fungovat. Za to vděčím všem zaměstnancům, kteří dokázali přijmout všechna povinná vládní opatření a zároveň svou pílí pomohli splnit mnohdy šibeniční termíny zakázek, minimalizovat dopad různých zákazů a omezení. Byla to hodně těžká doba, ale já věřím, že už je za námi.

Díky tomu, že jsme to nevzdali a bojovali, teď mohu říci, že naopak se nám podařilo získat několik klíčových zakázek. Jedná se především o státní zakázky v oblasti obranného průmyslu nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Také jsme jediná firma, která provádí patentovanou úpravu pro všeobecně známou společnost CityZen (reklamní kampaň v televizi na trička apod.).

Je důležité také zmínit, že všechny kroky, které ve firmě činíme, nejsou svévolné, ale samotní majitelé mají přehled o dění. To nám dává jistotu jejich podpory, kterou opakovaně deklarují. I v jejich zájmu je firmu zachovat. Podle posledních výsledků věříme, že se nám podaří letos dosáhnout dobrých výsledků v hospodaření společnosti, a to i přes velmi vysoké ceny energií, které trápí nás všechny.

Nečekáme s rukama v klíně, ale každý den děláme kroky k tomu, abychom společnost dál rozvíjeli. Ať už se jedná o využití nových technologií, rozšíření nabízených služeb nebo hledání nových příležitostí. Naším cílem totiž vždycky bylo a bude firmu zachovat. A dokud bude existovat cesta, tak se společnost INTERCOLOR, a.s. zavírat ani prodávat nebude.

Budu určitě rád, pokud by kdokoliv měl nějaký dotaz na budoucnost a fungování společnosti, aby se nebál a obrátil se přímo na mě. Kontaktní email najdete na intercolor.cz, nebo mi napište na Facebooku, kde najdete můj profil.


INTERCOLOR, a.s. pro mě byla a vždycky bude srdeční záležitostí, jelikož jsem stál u zrodu této společnosti, a proto za ni budu ze všech sil bojovat.

S úctou

Ing. Pavel Růčka
Člen představenstva a generální ředitel


Úvodní stránka


Intercolor, a. s.

Společnost Intercolor a.s. byla založena v roce 1992. Zpočátku se zaměřovala především na barvení a úpravy pletené metráže, k čemuž byla vybavena moderními italskými technologiemi. Tyto technologie byly průběžně modernizovány. Společnost se v průběhu let rozrůstala a několikanásobně zvýšila svůj obrat.


Vývoj v textilním průmyslu v novém tisíciletí si vyžádal přehodnocení dosavadního jednostranného zaměření firmy a v dalších letech byly realizovány následující investiční programy:


INTERCOLOR, a.s. provozuje svou podnikatelskou činnost ve formě mzdové práce a od roku 2018 se zabývá i prodejem výrobků.

V současné době oblast podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti:

Certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001 vytváří v naší organizaci předpoklady pro trvalé zvyšování spokojenosti zákazníka.


AOBP

Naše firma je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu - AOBP.


Společnost Intercolor je držitelem "Osvědčení úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 051672 (AQAP 2110)


© 2024    INTERCOLOR a.s.