Projekt Úspora energií


Projekt Úspora energií

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v obobí 2018 - 2020 realizován projekt zaměřený na úsporu energií s názvem:

"Snížení energetické náročnosti v INTERCOLOR, akciová společnost"

Projekt byl rozdělen na tři etapy:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Úspora energií - náhled


Projekt Vzdělávání


Projekt Vzdělávání 2016

V roce 2017 probíhal projekt "Vzdělávání zaměstnanců v INTERCOLOR, akciová společnost".

Projekt byl zaměřen na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Vzdělávání - náhled


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
budou v naší společnosti realizovány dva projekty:

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.


Program OPPIK - náhled


Operační program Podnikání a inovaceProgram ROZVOJ III 2014

V roce 2014 realizovala společnost pořízení nové technologie kontinuální prací linky na úpravu tkanin.

Projekt řešil výměnu technologického zařízení prací linky z r. 1975 za nové zařízení s automatizovanými prvky řízení a vysokou mírou energetických úspor. Rozšířil možnosti zpracovatelnosti dalších sortimentů, které původní zařízení nedokázalo upravit.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení kvality upravovaných textilních materiálů, rozšíření možností poskytovaných služeb (technické tkaniny, tkaniny pro předúpravu pro tisk, spec. tkaniny pro vojenské účely, pro program Automotive), navýšení kapacit, zlepšení produktivity práce, snížení energetických nákladů (voda, el. energie, plyn), pozitivní dopad na životní prostředí (nižší zatížení odpadních vod, snížení emisí při spalování plynu).Program PROGRES

V roce 2012 realizovala společnost Intercolor, a. s. nákup nánosovacího (zátěrového) zařízení pro účely úprav tkaných i pletených textilních materiálů.

Rozsah poskytovaných služeb tak byl rozšířen o aplikace řady úprav zvyšujících užitné hodnoty textilních materiálů a rozšiřujících možnosti jejich uplatnění (např. vodoodpudivé, nehořlavé, metalické, protiskluzové, antimikrobiální, zvyšující oděruvzdornost, zabraňující prostupu světla, rychloschnoucí, zajišťující vysokou prodyšnost, zvyšující odolnost vůči UV záření nebo teplu a další).

Nánosování se děje technologií, která v ČR není dosud používána, a to využitím rotační šablony. Nánosovat lze nejen pastu, ale i pěnu.

Využitelné jsou typy nánosů: polyuretanový, polyakrylátový, polyvinilacetátový, latexový, včetně aplikace fluorcarbonu.


SROPSpolečný regionální operační programDne 8.6.2006 podepsala společnost Intercolor, a. s. smlouvu o financování se SROP pod číslem SR/2006/0262 na projekt "Koupě a rekonstrukce nemovitosti, pořízení nové technologie za účelem rozšíření výrobního programu"

V rámci tohoto projektu provedla:

  1. odkoupení movitého a nemovitého majetku od společnosti SAN VALENTINO, a.s.
  2. zrekonstruovala prostory, ve kterých zřídila žehlírnu konfekce
  3. částečně zrekonstruovala prostory bělidla, barevny, úpravny

Dne 2.2.2007 podepsala společnost Intercolor, a. s. Smlouvu o financování ze SROP v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu podporujícího podnikání ve vybraných regionech pod číslem v CES: SR/2007/0016. Jedná se o úpravu vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací akce "Pokračování rekonstrukce - divize tkanin".

Projekt byl realizován v průběhu tří etap:

  1. ETAPA - Rekonstrukce barevny I, barevny II. a části úpravny
  2. ETAPA - Rekonstrukce správní budovy a zabezpečení objektu.
  3. ETAPA - Rekonstukce kotelny, zařízení přípravny vody a technologické rozvody

Termín ukončení projektu byl stanoven na 31.10.2007.


Program PHAREProgram PHARE 2003


V závěru roku 2006 společnost Intercolor, a. s. dokončila rozvojový projekt, jehož předmětem byl nákup tříválcového foulardu se samostatně regulovanými přítlaky válců.

Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Evropské Unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

download    Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na dodávky. (*.doc 58kB)

download    Výzva k účasti v zadávacím řízení. (*.doc 485kB)


Operační program Průmysl a podníkáníProgram ROZVOJ 2004


V roce 2004 firma Intercolor provedla významnou investici zavedením „Automatizace systému řízení barvicího procesu“.

V rámci tohoto projektu bylo instalováno technologické zařízení zajišťující automatické měření a dávkování barviv a chemikálií do celého provozu barvení a úprav.

Specifikem této technologie je automatizovaný způsob výroby, který se projeví v podpoře růstu produktivity práce a eliminací lidského faktoru při běžně používaném ručním navažování a odměřování barviv a chemikálií, snižování nákladů úsporou navažovaných a odměřovaných barviv, zvýšení kvality výroby při zajištění barvení dle stanoveného receptu a zlepšení produkčních parametrů a snížení množství oprav při nepřesném navážení barviv či chemikálií, snížením celkové zátěže životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí.

Modernizace barvící technologie má příznivý význam pro klienty firmy v kvalitě barveného produktu, stejnobarevnosti jednotlivých textilií a celkové kvalitě textilie po finální úpravě. Tento systém není doposud v České republice aplikován.

Modernizace barvící technologie umožní svými parametry a kvalitou produkce dosahovat nejvyššího možného současného standardu v rámci srovnatelných barvících technologií využívaných v textilním průmyslu.


© 2024    INTERCOLOR a.s.