Certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2008

Pro oblast návrhu, vývoje, barvení, potiskování, nánosování a zušlechťování textilních materiálů. Tímto certifikátem deklarujeme naše závazky vůči klientům a obchodním partnerům v oblasti manažerského systému (kvality, bezpečnost a ochrana zdraví, ekologické bezpečnosti,...).

Certifikát byl firmě udělen dne 17.4.2013 organizací BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC.


Certifikát ISO 9001 - náhled

Öko-Tex Standard 100

je významná světová ekologická značka pro textilní výrobky. Výrobky, které obdržely certifikát Ökotex Standard 100 Vám poskytují jistotu, že nezpůsobují žádné z dosud známých rizik pro lidské zdraví. Obzvlášť je doporučován pro kojence a osoby se zvýšenou alergickou reakcí. Je platný pro produktovou třídu 1, tzn. že splňuje přísná kritéria stanovená pro výrobky určené pro děti do 3 let.


Je vydán pro technologie úpravy:

Akreditovaná laboratoř na zkoušení textilních materiálů

Osvědčení o akreditaci na metody stanovení spektrální reflektance, barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu.


Osvědčení o akreditaci - náhled

Osvědčení AQAP

Osvědčení úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 051622 (AQAP 2110).


Osvědčení o akreditaci - náhled

Osvědčení AOBP

Osvědčení o členství v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky


Osvědčení o členství - náhled© 2024    INTERCOLOR a.s.