Laboratoř spektrální analýzy - testovací přístrojeSpektrofotometr Shimadzu UV 3600

Přístroj slouží k měření remisních křivek textilních materiálů, tj. závislosti spektrálního remisního stupně změřeného spektrofotometrem na vlnové délce, v oblasti viditelného a blízkého infračerveného záření. Remisní křivky se především využívají ve vojenském sektoru. Dále slouží k měření barevnosti a stanovení barevného rozdílu textilií jak pro maskovací účely, tak pro nevojenský sektor.

909 - Maxi-Martindale

Přístroj se používá k zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru a ke zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování. Odolnost v oděru plošné textilíe se zjistí pomocí zkušebního intervalu otáček do dosažení poškození vzorků. Podstata zkoušky je, že je kruhový vzorek, upnutý v držáku vzorků vystavený stanovenému přítlaku odírán o odírací prostředek postupným pohybem, který sleduje Lissajousovův obrazec. Rozvláknění a žmolkování se vyhodnocuje vizuálně po definovaných stádiích oděrové zkoušky. Podstatou zkoušky je, že se kruhový zkušební vzorek při stanoveném zatížení pohybuje po třecí ploše tvořené stejnou textilií nebo, pokud je to vhodné, vlněnou oděrací textilií a při stanoveném zatížení sleduje Lissajousovův obrazec.

Vodní sloupec

Tímto přístrojem se stanovuje odolnosti proti pronikání vody - zkouška tlakem vody. Odolnost plošné textilie proti pronikání vody je vyjádřena výškou vodního sloupce, kterou textilie udrží. Na jednu stranu vzorku působí v normálním ovzduší stále se zvyšující tlak vody tak dlouho, dokud nedojde na třech místech vzorku k proniknutí vody. Tlak, při kterém voda pronikne plošnou textilií ve třetím místě se zaznamená. Výsledek zkoušky přímo vyjadřuje odolnost výrobků z plošných textilií proti krátkodobému nebo střednědobému působení tlaku vody.


Prodyšnost

Přístroj slouží k zjišťování prodyšnosti plošných textilií. Podstatou zkoušky je, že se měří rychlost proudu vzduchu procházejícího kolmo danou plochou plošné textilie při stanoveném tlakovém spádu.  Zpět  

© 2024    INTERCOLOR a.s.