Úvodní stránka


Intercolor, a. s.

Společnost Intercolor a.s. byla založena v roce 1992. Zpočátku se zaměřovala především na barvení a úpravy pletené metráže, k čemuž byla vybavena moderními italskými technologiemi. Tyto technologie byly průběžně modernizovány. Společnost se v průběhu let rozrůstala a několikanásobně zvýšila svůj obrat.


Vývoj v textilním průmyslu v novém tisíciletí si vyžádal přehodnocení dosavadního jednostranného zaměření firmy a v dalších letech byly realizovány následující investiční programy:


INTERCOLOR, a.s. provozuje svou podnikatelskou činnost ve formě mzdové práce a od roku 2018 se zabývá i prodejem výrobků.

V současné době oblast podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti:

Certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001 vytváří v naší organizaci předpoklady pro trvalé zvyšování spokojenosti zákazníka.


AOBP

Naše firma je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu - AOBP.


Společnost Intercolor je držitelem "Osvědčení úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 051672 (AQAP 2110)


© 2024    INTERCOLOR a.s.